Vrata se osazují na zeď pomocí hmoždinek a vrutů

 

Předpoklady:

  • hotový začištěný stavební otvor, popřípadě hotová nosná konstrukce
  • dokončená rovná podlaha
  • spád v dráze posuvu vrat maximálně 0,5 cm/bm
  • přívod el. energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6A

Legenda:

= průchozí šířka R = rádius (90° až 180°)
= stavební šířka OL = levé ostění
PV = průchozí výška OP = pravé ostění
SV = stavební výška HG = hloubka garáže
PV = SV – 2 cm VN = výška nadpraží (min. 90 mm)

 

Pohon v nadpraží nad otvorem (jednoduchá závěsná dráha)

 

 

Pohon na boční stěně (dvojitá závěsná dráha + podlahové vedení u boční zdi)

KALKULACE CENY